Doorstarten ?

Als u uw onderneming wilt doorstarten in de thans bestaande structuur, zult u de schuldeisers binnen de afgesproken termijnen hun vorderingen terug moeten betalen. Dit kunt u overwegen als u denkt dat er op de korte (of misschien iets langere) termijn voldoende mogelijkheden zijn om deze schulden geheel (of gedeeltelijk tegen finale kwijting) in te lossen.

Doorstarten?
Bedenk wel:* U behoudt de problemen en schulden!
* De kosten gaan gewoon door!
* Faillissement is zo aangevraagd!
* Als het geduld van twee van uw schuldeisers op is, kan faillissement worden aangevraagd.
* Wilt u de komende maanden (of langer) uitsluitend aan het werk voor een ander?

In een nieuwe onderneming:Als u uw onderneming met schulden kunt verkopen, kunt u zorgenvrij in een nieuwe onderneming uw werkzaamheden voortzetten! ·De huurovereenkomst blijft in de oude vennootschap ·De rekening-courant bij de bank blijft in de oude vennootschap ·De openstaande rekeningen blijven in de oude ·Het personeel blijft in de oude vennootschap (tenzij zij in uw nieuwe BV gaan werken) ·Gaat de oude vennootschap wel failliet dan heeft u daar niets meer mee te maken ·Enz.

De keus is aan u! Verkoop uw BV aan deskundigen!Zij nemen al uw problemen over, hebben daar vele jaren ervaring in! U bent direct van alle problemen verlost! Met notariële vrijwaring! Zorgenvrij en absolute zekerheid!

Werkwijze & kosten

Als u (veel) geld bezat, hoefde u ons waarschijnlijk niet te bellen! Dat realiseren wij ons. Uw eerste contact – zowel via de mail als via de telefoon – is gratis en geheel vrijblijvend.

bvmetschuld

Werkwijze

Als blijkt dat wij u kunnen helpen wordt er een afspraak gepland. Tijdens dit gesprek van max. 1 uur worden uw problemen en de voor u openstaande mogelijkheden kostenloos doorgenomen.

bvmetschuld

Vervolgstap

Het 1e actieplan en de vervolgstappen worden met u besproken. Na deze 1e afspraak stellen wij uw situatie voor aan onze investeerders / deskundigen. Zij beoordelen de mogelijkheden.

bvmetschuld

Geheel vrijblijvend.

Met u wordt een nieuwe afspraak gepland om de gemaakte afspraken af te wikkelen. U beslist geheel zelf óf u gebruik wilt maken van de voor u beschikbare mogelijkheden.

bvmetschuld

Uw Vraag

U zult zich nu misschien afvragen: “u neemt u mijn BV met schulden toch niet zomaar over?” Klopt. Op dit moment is het belangrijkste voor u: ·Dat u verlost bent uit de vervelende financiële situatie

bvmetschuld

Oplossen problemen

Daar zorgen onze deskundigen voor! Dat is uw zekerheid! Aan U de keus! Kom dan nu in actie! Verkoop uw BV aan deskundigen!

deskundigen bij bv met schuld

Onze deskundigen

Zij nemen al uw problemen over, hebben daar vele jaren ervaring in! Nieuw adres voor de BV Nieuwe aandeelhouder van de BV Nieuwe bestuurder van de BV.

de baas bv met schuld

U bent de baas

U beslist óf u vanaf NU van “de zorgen” verlost wilt worden. Binnen één week kan uw Besloten Vennootschap zijn overgedragen!

herboren bij bv met schuld

U voelt zich als herboren

U bent direct van alle problemen verlost! Met notariële vrijwaring! Zorgenvrij en absolute zekerheid!

Geheimhouding

Geheimhouding en Privacy! Het spreekt voor zich dat wij ons uitsluitend conformeren aan: ·Absolute discretie ·Geheimhouding Hieraan doen wij geen enkele concessie. Daar kunt u van op aan! Dit hanteren wij voor een eventuele overdracht alsook daarna! Dat geeft u de grootste garantie dat u een nieuwe start kunt gaan maken. Zorgenvrij en absolute zekerheid!.

Opnieuw beginnen

U bent van al uw schulden en schuldeisers af, en dan…………..? Onze deskundigen laten u – als u dat wilt - niet alleen achter. Zij kunnen en willen u helpen! Bespreek wat u wilt en samen met u worden de voor u beste mogelijkheden besproken. Ook daar hebben onze deskundigen veel ervaring mee. Aan U de keus. Kom in actie! Laat u helpen door deskundigen! Zorgenvrij en absolute zekerheid! Bel nu 0044 7452378549 of lees eerst de informatie op deze website……!

Onze Service

Wij regelen zo goed als alles voor u
u levert alleen de gewenste info aan.

Waardebepaling

Objectieve waarde van uw bedrijf is goed vast te stellen.

Financieringen

Wij regelen de financieringen voor u, ook uw extras

Belasting service

BV Met Schuld expertise in belastingen

Deskundige verkoop

Onze deskundigen kopen uw bv

Uw bedrijfsschulden

Vennootschap te koop aanbieden

Overname Bedrijf

De rekening-courant bank blijft in oude vennootschap

Onze vaardigheden

Wij hebben toegang tot een hoogwaardig internationaal netwerk van overnameadviseurs, accountants, fiscalisten, en juristen.

Alle expertise onder een dak

85%

Slagingskans

95%

Financiëren

82%

Management Buy In

90%

Veel gestelde vragen (faq):

Het maakt niet uit hoe hoog uw schulden zijn.

Of uw schulden € 50.000,-- of € 5.000.000,-- bedragen maakt voor de investeerders / deskundigen niets uit.

Uw gehele vennootschap met alle bezittingen en schulden worden overgenomen, dus ook eventuele belastingaanslagen.
Uw gehele vennootschap met alle bezittingen en schulden worden overgenomen. De nieuwe eigenaar van de vennootschap zal, in uw en zijn eigen belang, uiteraard bekijken of de bezittingen behouden kunnen worden.
Bij ondernemen hoort risico's nemen. Alle ondernemingen en bedrijven hebben echter één ding gemeen: hun bestuurders mogen niet zover gaan dat zij de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden. Curatoren stellen zich in de praktijk dan ook regelmatig de vraag of zij wellicht bestuurders van de failliete onderneming aansprakelijk moeten stellen. In principe moet de curator het bewijs leveren dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is. Voorwaarde voor zowel de interne als de externe bestuurdersaansprakelijkheid is dat het bestuur een ernstig verwijt respectievelijk een voldoende ernstig persoonlijk verwijt gemaakt moet kunnen worden voor het gevoerde beleid. Naast de verantwoordelijkheid voor de specifieke bestuurstaak is iedere bestuurders ook verantwoordelijk voor het totale bestuursbeleid. Slechts indien de bestuurder kan aantonen dat hem ter zake geen verwijt treft, kan hij zich onttrekken van zijn aansprakelijkheid. Het verkopen van een besloten vennootschap is in beginsel geen verwijtbare handeling.
Uw vraag wordt zeer op prijs gesteld.

Service

Naast de meer algemene vraagstukken over de waardepaling van een onderneming is BVmetschuld deskundig op het gebied van waarderingen: Van schade bij geschillen; Bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures; Van aandelen- en optieregelingen; Voor financiële verslaglegging (impairment).

Waardering bij overdracht

De meest voorkomende waardering bij bedrijven die te koop staan, vindt de waardebepaling van een bedrijf plaats in het licht van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out, Management Buy In, uitkoop minderheidsaandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding (echtscheiding) of vererving.

Stand Alone waarde. De waarde van het object, zonder nieuw beleid, met de actuele vermogensverhouding en daarbij behorende vermogenskosten;.

Strategische Waarde. De waarde van het object, inclusief de te verwachten gevolgen van nieuw beleid, gezien door de financiële bril van een specifieke koper.

Liquidatiewaarde. De waarde van de onderneming als de aanwezige activa snel worden omgezet in geld. Dit betekent veelal het beëindigen van de onderneming en het separaat verkopen van de verschillende activaposten. Bij een winstgevende onderneming ligt de liquidatiewaarde veelal onder de beide voorgaande, going concern waarderingen.

U heeft een vraag of wilt gebruik maken van onze expertise ?

Leest u aandachtig de website door of bel ons direct op : 0044 7452378549

Contact Info

    BV met schuld
    Herengracht 574
    1017 CJ Amsterdam
    0044 7452378549
    info@bvmetschuld.nl